Aktuality

bohosluzba

Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 na školách Evangelické akademie v Brně.

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15)

Milí studenti, rodiče, vyučující, přátelé,

srdečně vás zveme na slavnostní bohoslužbu k zahájení školního roku, která se bude konat v úterý 3. září 2019 od 10.00 hodin v Červeném kostele na Komenského náměstí v Brně. Kázat bude synodní senior ČCE Daniel Ženatý, který také vyšle s požehnáním do služby kaplanku našich škol Martu Židkovou.

Hudebně bohoslužbu obohatí studenti Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní