Aktuality

prazdniny

Milí uchazeči,

děkujeme za vaši účast v přijímacím řízení. Níže najdete v jednotlivých dokumentech jeho výsledky podle oborů pod vaším evidenčním číslem.

V případě přijetí prosíme o potvrzení vašeho zájmu se vzdělávat na naší škole odevzdáním zápisového lístku nebo návratky (pro obor Sociální činnost) nejpozději do 2.6.2021.

Zápisový lístek nebo návratku můžete přinést osobně do školy na adresu Jánská 22, Brno, v čase od 8:00 do 15:00. Při této příležitosti vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

Pokud zápisový lístek či návratku pošlete poštou, bude Vám také poštou doručeno rozhodnutí o přijetí.

V případě nepřijetí nevěšte hlavu, ale zkuste si podat odvolání. Odvolat se můžete ve lhůtě tří pracovních dnů od doruční rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí vám budou zaslána poštou.

Výsledky PŘ_Praktická sestra 21/22.pdf

Výsledky PŘ_Ošetřovatel 21/22.pdf

Výsledky PŘ_Sociální činnost 21/22.pdf

Návratka 2021/22.pdf