Eva Švecová

Eva Švecová

učitelka psychologie, pedagogiky a základů společenských věd

výchovná poradkyně

Můj vztah ke škole: Jako vystudovaná a praktikující psycholožka se snažím příklady z praxe motivovat studenty k tomu, aby nezůstávali lhostejnými, a aby o sebe pečovali stejně tak jako o druhé. Psychologie není o pojmech a cizích termínech, ale je o každém z nás, o našem prožívání, o tom, co známe sami na sobě.

Ve volném čase ráda tvořím, věnuji se zahradě. Za zábavu považuji i další vzdělávání a udržování se v obraze ve své profesi.

svecova@eabrno.cz

+420 544 213 791

Konzultační hodiny: úterý 10 – 11 hod, čtvrtek 11 – 11:45 hod