Renáta Králová

Renáta Králová

učitelka anglického jazyka, třídní A2

Jsem ráda, že jsem našla místo, kde se studenti a pedagogové věnují společnému cíli, a to jest nejen obohacování vědomostmi, ale i pomoc v osobnostním růstu.

Můj život je úzce spjat s angličtinou, která je mou velkou vášní a inspirací. Ráda pomáhám lidem otevírat dveře (popř. okno🙂 ) k poznání a zlepšení tohoto úžasného globálního jazyka. V mezičase se věnuji dobrému jídlu.

kralova@eabrno.cz

+420 731 629 077

Konzultační hodiny v pondělí mezi 12:00 – 12:30, případně po domluvě