Dne 22.11.2004 vzniklo a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně bylo zapsáno „Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole Evangelické akademie z.s.“.

Úkolem a cílem tohoto spolku je ve spolupráci s vedením školy, pedagogickým sborem a všemi příznivci školy podporovat studentské aktivity, spoluvytvářet dobré a tvůrčí klima v práci školy a především pomáhat zabezpečovat činnost žáků alespoň minimálními finančními prostředky.

Členem tohoto spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která projeví o členství zájem, souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů a zaplacením ročního příspěvku, jehož minimální částka je 100,-Kč, horní hranice je dobrovolná.

Dokumenty ke stažení

SRPŠ Stanovy spolku