OTEVŘENÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje otevřené přijímací řízení do oborů Praktická sestra, Ošetřovatel a Sociální činnost. Vaše přihlášky můžete poslat poštou nebo osobně donést do kanceláře školy v úředních hodinách do 31.8.2020.

Více

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zde najdete výsledky druhého kola přijímacího řízení. Zápisové lístky a návratky (u oboru Sociální činnost) můžete poslat poštou nebo doručit do kanceláře školy v úředních hodinách.
Rozhodnutí o přijetí si rovněž můžete vyzvednout osobně, po 31.7.2020 Vám bude posláno poštou.
Děkujeme a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce!

Více