STUDENTSKÝ PROJEKT S PODPOROU EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY

Nestůjte a pomozte je projekt pro širokou veřejnost. Studenti se snažili povzbudit lidi k pomáhání druhým a zbavit je strachu z nepříjemných situací, kterými mohou být nehody, zranění jak doma tak při sportu, ale také náhlé zdravotní problémy. Svou činností se pokusili zvýšit povědomí veřejnosti, jak se zachovat v krizové situaci, také ji poučit, jak nehodám předcházet a případně jak sám sebe chránit. Díky jednotlivým akcím, které v průběhu projektu zrealizovali, se povedlo pozvednout sebevědomí občanů, aby se nebáli pomoci ostatním a zachovali klid.

Více

ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

pátek 26. července 2019
úterý 6. srpna 2019
úterý 20. srpna 2019
úterý 27. srpna 2019

vždy v čase 9-11 a 13-14

Nebo jindy po předchozí domluvě.

Více