Střední zdravotnická škola Evangelické akademie Brno

Škola sídlí v Brně, v klidné městské části Líšeň s výbornou dostupností z centra i okolí. Je školou církevní, ale otevřenou pro každého, kdo toto prostředí toleruje a přijímá s pochopením. Díky menší velikosti školy jde o zařízení s příjemnou rodinnou atmosférou a možností individuálního přístupu ke studentům. Na škole se připravují budoucí zdravotničtí pracovníci v oboru „Praktická sestra“ (4letý obor ukončený maturitou) a „Ošetřovatel/-ka“ (3letý obor ukončený výučním listem). Mezi obory existuje propustnost. Dále plánujeme otevřít od září 2019  pro všechny majitely výučního listu možnost studia oboru „Sociální činnost“ (2letý obor ukončený maturitou).

Naši studenti všech studijních oborů navštěvují v rámci praktické výuky výhradně klinická pracoviště nemocnic, která splňují vysoké požadavky akreditačních komisí. Získávají tak znalost nových ošetřovatelských a léčebných postupů, které uplatňují jako základ své profese. Do zdravotnických povolání pak nastupují jako zdravotničtí pracovníci pro 21. století.

Absolventi školy jsou velmi žádaní na pracovním trhu, často pokračují i ve studiu na VOŠ, ev. VŠ.

Výuka i praxe je v českém jazyce, na škole je kvalitní výuka cizích jazyků – angličtiny a němčiny.

Výhody školy

 • Individuální přístup
 • Rodinné prostředí
 • Adaptační kurzy
 • Praxe během studia
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Školní zahrada
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků a tabletů při výuce
 • Školní knihovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů

Stravování

Stravování je umožněno v moderní školní jídelně při Základní škole Holzova, asi 10 minut vzdálené od školy.

Vybavení

Ve škole se nachází šest kmenových učeben, dvě plně vybaveny učebny ošetřovatelství, učebna informačních a komunikačních technologií a relaxační místnost. Budova stojí v zahradě, která je pro žáky otevřena pro chvíle odpočinku a relaxace.