Psal se rok 1990 a všude se hodně diskutovalo, co by se mohlo nebo mělo změnit. Také v církvi se vedly diskuse o tom, že by se měla zlepšit výchova a vzdělávání ve školách.

Z prvních úvah se zrodila myšlenka sestavit vzdělávací program určený především dívkám po základní škole, který by spojoval přípravu na rodinný život s profesním uplatněním jako pečovatelka. K 1. červenci 1991 se podařilo zřídit novou církevní školu, která nesla název Evangelická akademie.

S prvními absolventy bylo zjištěno, že český trh práce nepočítá s žádnými inovačními změnami a ve zdravotnictví mohou kvalifikovaně pracovat jen absolventi zdravotnických škol, stejně tak s postiženými jen absolventi studia speciální pedagogiky.

Tato situace přiměla tehdejší vedení školy k urychlenému jednání s ministerstvem zdravotnictví a udělat všechny potřebné kroky k tomu, aby mohla vzniknout církevní střední zdravotnická škola, s obory ošetřovatel/ka a všeobecná sestra. Stalo se tak k 1. dubnu 1995.

Po čase přišla z ministerstva školství zpráva, že dvouleté pomaturitní studium zanikne a lze jej nahradit vytvořením tříletého studijního programu, na jehož základě lze požádat o možnost vzniku vyšší odborné školy. K 1.9. 1996 bylo na Evangelické akademii otevřeno vyšší odborné studium sociálně právní.

Koncepční důvody vedly vedení školy ke hledání větších prostor především pro zdravotnickou školu. To se podařilo v roce 2002, kdy Úřad městské části Brno-Líšeň nabízel budovu uprázdněné základní školy. Po nutných opravách interiéru se zdravotnická škola přestěhovala 1. září 2003 na Šimáčkovu ulici do Líšně.

Obě školy se prostorově oddělily. Mají však společnou nejen ředitelku, ale stále trvající vztahy mezi zaměstnanci, společné přátele, ale především základní koncepci církevní školy postavenou na objevování a posilování osobnostních vlastností studentů.

-hs-

 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie tedy sídlí od roku 2003 v Líšni v budově bývalého kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. K tomu, aby budova naší školy mohla být zřízena, významně přispěl rod Belcredi, který v Líšni vlastnil značnou část pozemků. V chodbě školy je dodnes zachován znak Belcrediů s datem 1863. Na fasádě do ulice se zachovala původní deska nesoucí rytý nápis „Dívčí škola Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,“ před ní stojí litinový kříž s datem 1864.

Na dobové fotografii je vydávání polévky dětem, aby se mohly lépe soustředit na výuku řádových sester boromejek, které v této škole vyučovaly.