Informace k přijímacímu řízení 

(Aktualizace 1. dubna 2020)

 Milí uchazeči o studium na naší škole,

 v těchto dnech byste za normálních okolností ve svých poštovních schránkách našli pozvánku k přijímacímu řízení. Pro obory Praktická sestra a Sociální činnost se jedná o jednotnou přijímací zkoušku, pro obor Ošetřovatel o motivační pohovor. Ráda, bych vás touto cestou ujistila, že s vámi počítáme. Pravidla se nemění, pouze budou posunuty termíny – přijímací řízení se bude konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Podrobné informace o změněném procesu přijímacího řízení obdržíte poštou.

Do doby než se uvidíme vám přejeme  pevné zdraví a sílu ke zvládnutí situace, která nás potkala. Věříme, že to společně zvládneme.

 V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností jsme vám k dispozici na školním mailu: zdravka@eabrno.cz.

 Renáta Michálková, ředitelka školy

 

Ve školním roce 2020/21 otevíráme tyto studijní obory:

Na vaše přihlášky (přihláška a přihláška nástavba) se budeme těšit do 2.3.2020. Můžete přinést osobně do kanceláře školy v čase od 7:00 do 15:30 nebo poslat poštou na adresu SZŠ EA, Šimáčkova 1, 628 00 Brno.

Děkujeme a vážíme si vašeho zájmu o studium u nás!