Výsledky druhého kola přijímacího řízení zde.

 

Do spisu je možné nahlížet od 15. května 2024 kdykoliv po telefonické domluvě (542 212 979).

Výsledky prvního kola přijímacího řízení jsou zde.

 

Studijní obory nabízené pro školní rok 2024/2025 zde.

 

Pro školní rok 2024/25 otevíráme denní formy studia pro tyto obory:

Praktická sestra – čtyřletý maturitní obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ošetřovatel – tříletý učební obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Sociální činnost – dvouletý nástavbový obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

Dokumenty ke stažení a vytisknutí (formát pdf)

Přihláška

Zdravotní způsobilost_praktická sestra

Zdravotní způsobilost_ošetřovatel

Zdravotní způsobilost_sociální činnost

Formulář – vysvědčení

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Od školního roku 2024/2025 budou studenti nastupující do prvního ročníku platit školné. Ve školním roce 2024/2025 bude školné činit 600 Kč měsíčně. Stávajících studentů se změna netýká.

Děkujeme a vážíme si Tvého zájmu o studium u nás!

 

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!