(aktualizace 28. 4. 2023)

Výsledky přijímacího řízení zde.

(aktualizace 06. 04. 2023)

Milí uchazeči o studium na naší škole,

těšíme se na vás 13 a 14.4.2023!

Přijďte prosím v 8.30 do budovy naší školy a přineste si sebou pozvánku, kterou jste obdrželi poštou včetně všech pomůcek, o kterých se v ní píše.

Také si vezměte s sebou průkaz totožnosti.

Pokud se stane nějaká závažná událost, která vám znemožní účast na přijímacím řízení, je potřeba dodat do tří dnů omluvenku k rukám ředitelky školy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat naši kancelář.

Držíme vám palce a přejeme hodně štěstí!

 

(aktualizace 30. 1. 2023)

Přijímací řízení

Milí uchazeči o studium na naší škole,

Pro školní rok 2023/24 otevíráme denní formy studia pro tyto obory:

Praktická sestra – čtyřletý maturitní obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ošetřovatel – tříletý učební obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Sociální činnost – dvouletý nástavbový obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Termín podání přihlášky do všech oborů je do 1. 3. 2023.

Vaše přihlášky můžete přinést osobně do školy na adresu Šimáčkova 1, 628 00 Brno-Líšeň v čase od 8:00 do 15:00. Také je můžete poslat poštou. Nezapomeňte na potvrzenou zdravotnickou způsobilost na zvláštním formuláři (ke stažení dole na této stránce).

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá přihlášku na každou vybranou školu. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Na přihlášce nesmí scházet podpis.

Uchazeči ze ZŠ musí mít na přihlášce známky potvrzené základní školou. U uchazečů s ukončeným základním vzděláním potřebujeme ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku s podrobnými instrukcemi.

Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí o nepřijetí bude poskytnuta po předchozí telefonické domluvě.

Zápisový lístek se odevzdává do 10 dnů po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

Těšíme se na vás!

 

 

Dokumenty ke stažení a vytisknutí (formát pdf)

Přihláška Praktická sestra

Zdravotní způsobilost_praktická sestra.pdf

Přihláška Ošetřovatel

Zdravotní způsobilost_ošetřovatel.pdf

Přihláška Sociální činnost

Zdravotní způsobilost_sociální činnost.pdf

 

Děkujeme a vážíme si Tvého zájmu o studium u nás!

 

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!