Studijní obory nabízené pro školní rok 2024/2025 zde.

 

Pro školní rok 2024/25 otevíráme denní formy studia pro tyto obory:

Praktická sestra – čtyřletý maturitní obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ošetřovatel – tříletý učební obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Sociální činnost – dvouletý nástavbový obor – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

Dokumenty ke stažení a vytisknutí (formát pdf)

Přihláška

Zdravotní způsobilost_praktická sestra

Zdravotní způsobilost_ošetřovatel

Zdravotní způsobilost_sociální činnost

Formulář – vysvědčení

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Od školního roku 2024/2025 budou studenti nastupující do prvního ročníku platit školné. Ve školním roce 2024/2025 bude školné činit 600 Kč měsíčně. Stávajících studentů se změna netýká.

Děkujeme a vážíme si Tvého zájmu o studium u nás!

 

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!