Jednotná závěrečná zkouška září 2023

(aktualizováno 27. 6. 2022, edit: 28. 08. 2023)

Termíny:

Písemná JZZ se bude konat 1.9.2023 od 9:00 v místnosti: Relax

Praktická JZZ se bude konat od 7.9.2023 v MOÚ KOP.

Ústní JZZ se bude konat 14.9.2023 od 13:00 v místnosti: Relax

Bližší informace najdete zde: https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska