Jednotná závěrečná zkouška červen 2024

(aktualizováno 27. 2. 2024)

Termíny:

Písemná JZZ se bude konat 3.6.2024

Praktická JZZ se bude konat od 4.-10.6.2024.

Ústní JZZ se bude konat 18.-19.6.2024

Bližší informace najdete zde: https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska