Jednotná závěrečná zkouška 2021

(aktualizováno 15. března 2021)

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021.

Termíny:

Písemná JZZ se bude konat 7.6.2021

Praktická JZZ se bude konat od 1.6. do 4.6.2021 ve zdravotnickém zařízení, kde byla vykonávána praxe.

Ústní JZZ se v tomto školním roce nekoná.

Bližší informace najdete zde: https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska