Aktuality

OTEVŘENÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje otevřené přijímací řízení do oborů Praktická sestra, Ošetřovatel a Sociální činnost. Vaše přihlášky můžete poslat poštou nebo osobně donést do kanceláře školy v úředních hodinách do 31.8.2020.

Více

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zde najdete výsledky druhého kola přijímacího řízení. Zápisové lístky a návratky (u oboru Sociální činnost) můžete poslat poštou nebo doručit do kanceláře školy v úředních hodinách.
Rozhodnutí o přijetí si rovněž můžete vyzvednout osobně, po 31.7.2020 Vám bude posláno poštou.
Děkujeme a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce!

Více

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO BUDOUCÍ STUDENTY A JEJICH RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zveme všechny naše budoucí studenty a jejich rodiče na informační schůzku, která se bude konat 29.6.2020 v 16:30 v prostorách školy.
Seznámíte se s Vašim třídním učitelem a dozvíte se nezbytné informace ohledně organizace studia,  pořízení učebnic a vůbec všeho, co potřebujete vědět, než prvního září usednete do školních lavic.

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU PRAKTICKÁ SESTRA A SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Milí uchazeči o studium do oboru Praktická sestra a Sociální činnost
V přiložené tabulce (rozklikněte příspěvek) najdete hodnocení vašeho snažení u přijímacího řízení s výsledkem. Vše pod vašim registračním číslem.
Podrobnější informace v příspěvku – po rozkliknutí.
Přejeme vše dobré a budeme se těšit na Vaše zápisové lístky či návratky!

Více