Na základě školského zákona pracuje při Střední zdravotnické škole Evangelické akademii školská rada. Ta má v současné době následující složení:

Za zřizovatele školy byly za členky školské rady jmenovány:

Na základě volby zástupci zletilých studentů je členkou:

Na základě volby zákonnými zástupci nezletilých studentů je členkou:

Na základě volby pedagogickými pracovníky školy jsou členy:

Dokumenty ke stažení