Zřizovatelem naší školy je Českobratrská církev evangelická (ČCE). Ta je druhou největší církví v České republice a nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

ČCE zřizuje v České republice celkem sedm škol:

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Bratrská škola – církevní základní škola v Praze

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně