Petra Juřeníková

Petra Juřeníková

ředitelka školy

Pavel Michalec

Pavel Michalec

zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty

Veronika Muchová

Veronika Muchová

zástupkyně ředitelky školy pro odborné předměty

Benjamín Skála

Benjamín Skála

hospodář školy

Dagmar Škrabalová

Dagmar Škrabalová

třídní učitelka NA2, koordinátorka a metodička pro obor Sociální činnost, učitelka odborných předmětů základy pečovatelství, zooterapie, rodinná výchova, první pomoc a praxe 

Marta Židková

Marta Židková

školní kaplanka, učitelka předmětu základy křesťanství

Renata Eremiášová

Renata Eremiášová

výchovná poradkyně, učitelka odborných předmětů: psychologie a komunikace, pedagogika

Jarmila Skoumalová

Jarmila Skoumalová

třídní učitelka A2, školní metodik prevence, učitelka odborných předmětů ošetřovatelství, patologie, psychologie a komunikace, ošetřování nemocných a sociální péče

Lukáš Svitavský

Lukáš Svitavský

třídní učitel A3, školní metodik prevence, koordinátor Peer programu, učitel tělesné výchovy, základů ekonomiky, biologie a ekologie

Radka Štelclová

Radka Štelclová

učitelka českého jazyka a literatury 

Jakub Jedounek

Jakub Jedounek

třídní učitel NA1, učitel českého jazyka, dějepisu, tělesné výchovy a společenských věd 

Eva Stoklasová

Eva Stoklasová

třídní učitelka A4, učitelka matematiky, fyziky a chemie

Oldřiška Skotáková

Oldřiška Skotáková

učitelka odborných předmětů první pomoc, klinická propedeutika, ošetřovatelství, ošetřování nemocných a odborný výcvik

Zuzana Pospíšilová

Zuzana Pospíšilová

učitelka odborných předmětů první pomoc, ošetřovatelství, klinická propedeutika a odborná praxe

Jana Cahová

Jana Cahová

třídní učitelka OŠ3, učitelka odborných předmětů praktická výuka a ošetřovatelská péče

Miroslava Šťastná

Miroslava Šťastná

Učitelka odborných předmětů klinická propedeutika, ošetřování nemocných, hygiena a epidemiologie

Blanka Ráčková

Blanka Ráčková

učitelka anglického jazyka

Irma Býmová

Irma Býmová

třídní učitelka OŠ2, učitelka anglického jazyka

Anna Veliká

Anna Veliká

učitelka anglického a německého jazyka

Zdeněk Slouka

Zdeněk Slouka

učitel anglického a německého jazyka

Alena Ukropcová

Alena Ukropcová

třídní učitelka A1, učitelka odborných předmětů ošetřování nemocných, ošetřovatelství, teorie ošetřovatelství, první pomoc, ošetřovatelská péče

Jana Novotná

Jana Novotná

třídní učitelka OŠ1, učitelka odborné praxe a ošetřovatelské péče

Jitka Šafářová

Jitka Šafářová

učitelka odborné praxe

Barbora Holá

Barbora Holá

sociální pedagog, učitelka sociální péče, pedagogiky a práva

Leona Opatrná

Leona Opatrná

učitelka odborných předmětů První pomoc a Klinická propedeutika

Antonieta Mademli

Antonieta Mademli

Učitelka odborných předmětů ošetřování nemocných a ošetřovatelství

Jana Vzatková

Jana Vzatková

Učitelka předmětu Ošetřování nemocných a Informační a komunikační technologie

Petra Babičková

Petra Babičková

učitelka předmětu sociální aktivizace klientů

Anna Lutonská

Anna Lutonská

učitelka předmětu sociální aktivizace klienta

Martin Čech

Martin Čech

učitel předmětu sociální aktivizace klientů

Gabriel Štěpánek

Gabriel Štěpánek

učitel předmětu sociální aktivizace klientů

Martina Denéf

Martina Denéf

učitelka odborných předmětů ošetřování nemocných, somatologie, hygiena a epidemiologie a první pomoc

Miriama Marková

Miriama Marková

učitelka odborných předmětů ošetřování nemocných a somatologie

Libuše Kloparová

Libuše Kloparová

učitelka odborného výcviku