Profilová část maturitní zkoušky 2019/2020

Nabídka předmětů pro obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent ve školním roce 2019/2020

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie určuje nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020.

  • Povinné předměty

Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Ošetřovatelství – ústní zkouška

Psychologie a komunikace – maturitní práce s obhajobou + ústní zkouška

  • Nepovinné předměty

Základy společenských věd – ústní zkouška

Somatologie – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent – nástavbové denní studium ve školním roce 2019/2020

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie určuje nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020.

  • Povinné předměty

Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Ošetřovatelství – ústní zkouška

Psychologie a komunikace – ústní zkouška

  • Nepovinné předměty

Základy společenských věd – ústní zkouška

Somatologie – ústní zkouška

 

  • Ústní zkouška z ČJL ve společné části maturitní zkoušky

Seznam titulů pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury je k nahlédnutí zde