Maturitní zkouška

(aktualizováno k 16. 1. 2024)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve
znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 od čtvrtka 2. května 2024 do úterý
7. května 2024.

Maturitní zkouška pro obory Praktická sestra a Sociální činnost se bude v těchto termínech: 

Didaktické testy: 2. – 7. 5. 2024

Písemná maturitní zkouška: 

22. – 23. 4. 2024

Praktická maturitní zkouška: 

15. – 19. 4. 2024

Ústní maturitní zkouška:

27. – 31. 5. 2024

 

Podrobnější informace najdete zde:

https://maturita.cermat.cz

 

Maturitní otázky pro obor Praktická sestra 2024:

Maturitní otázky z anglického jazyka

Maturitní otázky z ošetřovatelství

Maturitní otázky z psychologie

Seznam titulů k ústní zkoušce z ČJL

Maturitní otázky pro obor Sociální činnost 2024:

Maturitní otázky z anglického jazyka

Maturitní otázky z pedagogiky

Maturitní otázky z psychologie

Maturitní otázky ze základů pečovatelství a sociální péče

Seznam titulů k ústní zkoušce z ČJL

nové dokumenty:

Hodnocení MZ AJ

Hodnocení MZ CJL

Hodnocení MZ SC NA2 pravidla pro hodnocení ústní zkoušky

Hodnocení MZ PS A4 Pravidla pro hodnocení ústní zkoušky

Hodnocení Praktická MZ Praktická sestra

Hodnocení Praktická MZ Sociální činnost

Školní řád