Gabriel Štěpánek

Gabriel Štěpánek

učitel předmětu sociální aktivizace klientů

Prožitek, zážitek, má to velký užitek… tak a víc předpon už mě nenapadá.

Na škole se věnuji výuce předmětu sociální aktivizace klientů. Tedy tomu jak aktivizovat a rozvíjet klienty všech věkových a specifických kategorií. Jako student Montessori základní školy a absolvent vysokoškolského studia volnočasové pedagogiky vidím cestu v tzv. edutainmentu. Tedy učení se hrou a zážitkem.  Vnímám tuto cestu jako nejpřirozenější formu učení. Být dobrým volnočasovým pedagogem  není jen tak. V hodinách kladu důraz na znalost cílů a promyšlenost každé zadávané aktivity. V předmětu se studenty snažím vést k vzájemné diskuzi a participaci na hodinách a debatě o náplni hodin jako takových.

Mimo výuku na Evangelické akademii se věnuji pořádání adaptačních kurzů a preventivních programů pro základní a střední školy. Pořádám také přednášky o typologii osobnosti pro studenty a obrážím oslavy a svatby jako potulný kouzelník.

Mezi mé životní zdroje patří: zpěv, vytrvalostní běh, posilování, dechové cvičení a různé formy meditací.