Leona Opatrná

Leona Opatrná

učitelka odborných předmětů První pomoc a Klinická propedeutika

Lidské tělo a mysl jsou jako nekončící barevný tanec zachycující jedinečný obraz života. 

Ráda bych svým studentům předala cit a intuici, aby našli zalíbení a zájem v barevném obraze života, kdy lidské tělo a mysl fungují. 

A také profesionalitu, zodpovědnost a respekt k životu, jehož barvy blednou a přestávají tančit.  

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. J.A. Komenský

opatrna@eabrno.cz