Marta Židková

Marta Židková

školní kaplanka, učitelka předmětu základy křesťanství

Na naší škole s žáky mluvím o základních křesťanských pojmech a důrazech, snažím se jim představit a přiblížit křesťanské hodnoty, jejich sílu a jedinečnost. Nabízím svou zkušenost života v křesťanské víře, myšlenky, které vnímám jako podstatné, nosné a inspirující pro život profesní i osobní. Jako kaplanka jsem tu i pro jejich starosti, hledání, otázky. Také připravuji školní bohoslužby, setkání, charitativní akce apod.  

Jako ordinovaná farářka občas kážu, pravidelně doprovázím bohoslužby na varhany (na stará kolena studuju církevní hudbu) a také jsem součástí týmu Městského domácího hospice Centra paliativní péče v Brně. Všechno mě to moc těší a baví.  

A taky mám zahradu a ovce a šicí stroj… A manžela a děti :-). 

zidkova@eabrno.cz 

+420 604 533 157