Aktuality

Velikonoce_2021_přání

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel,
bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře navěky.
Věříš tomu?“ (Jan 11,25–26)

Milí přátelé,

světlo do temnot
a naději do beznaděje!

Požehnané Velikonoce!

Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie

Brno 2021

Přání Velikonoce 2021