Posts tagged ""

VELIKONOČNÍ VIDEO: NEMŮŽEME BÝT SPOLU – A PŘESTO JSME PROPOJENI

Zveme vás ke společnému velikonočnímu zastavení.
Velikonoční evangelium nám otevírá poselství o tom, že život nekončí tam, kde lidské oči, srdce i rozum přestávají chápat a vnímat. Přináší poselství o blízkosti, lásce a naději.
Ze škol Evangelické akademie v Brně vám přejeme požehnané Velikonoce! (video po rozkliknutí příspěvku)

Více

PŘÍJÍMACÍ POHOVOR

Vzhledem k posunu termínu Jednotné přijímací zkoušky se přijímací pohovor do oborů Praktická sestra a Sociální činnost bude konat ve dnech 12. a 13. května.2021. Věříme, že už bude líp a budeme se moci setkat prezenčně. V opačném případě budou přijímací pohovory probíhat distančně. Pozvánky se všemi instrukcemi vám, milí uchazeči pošleme koncem dubna. Výsledky přijímacího řízení do všech oborů ( včetně oboru Ošetřovatel) vám sdělíme nejpozději 19.5.2021.
Přejeme příjemné jarní dny!
Renáta Michálková
ředitelka školy

Více

VIDEO ZDRAVKY: ŠKOLY, KTEROU STOJÍ ZA TO STUDOVAT!

Tento rok je plný výzev. Jednou z nich je představit naši školu uchazečům o studium. Děkujeme našim studentům i kantorům, že se stali tváří naší školy. A jaké studenty naše škola přitahuje? Ty, kteří chtějí pomáhat ostatním, být užiteční, rozumějí síle slova i léčivého doteku. 
Jsme rádi, že takové studenty máme, jak je vidět ve videu: https://youtu.be/_KrU7izLV2Q

Více

JEDEN DEN STŘEDOŠKOLÁKEM 1.-12.února

Zveme vás co nejsrdečněji na tradiční Jeden den středoškolákem, který tentokrát přizpůsobujeme současným podmínkám. Nebude se jednat pouze o jeden den, ale v termínu od 1. do 12. února 2021 vás pozveme k nahlédnutí do naší výuky prostřednictvím aplikace Teams. Více info po rozkliknutí příspěvku

Více

POŽEHNANÉ VÁNOCE 2020

Milí přátelé,
moc vám všem přejeme, ať vám v tom
letošním zšeřelém adventním čase
do otázek, únavy a temnot zasvítí
Boží světlo pokoje a naděje.
Požehnané Vánoce 2020!
Školy Evangelické akademie v Brně

Více

CHCEME UDĚLAT RADOST! Něco být nemůže – mnoho dobrého se stát může!

I když letos nemůžeme mít školní vánoční bohoslužbu a dobročinný jarmark, i tak můžeme dávat, můžeme potěšit. Můžeme udělat radost někomu ve svém okolí.
KOMUKOLI  osamělé sousedce, svému unavenému praktickému lékaři, kamarádce, která už neví, kde jí hlava stojí, sousedovi, který se sám stará o své děti, paní na poště…
ČÍMKOLI  potěšit může třeba vánoční kaktus, směs oříšků, výzdoba, voňavý balíček překvapení, zazpívaná koleda pod oknem, svíčka… (více po rozkliknutí příspěvku)

Více

GALERIE STUDENTSKÝCH PRACÍ PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTŮ

V galerii se můžete podívat na zajímavé práce našich žáků oboru Sociální činnost. V předmětu SAK jsou žáci vedeni k provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost, sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času. Odkaz na galerii najdete po rozkliknutí příspěvku

Více

ONLINE HOVOROVÉ HODINY 19. LISTOPADU

19.11.2020 proběhnou v době 15.30 – 17.00 hovorové hodiny, třídní učitelé Vám, milí rodiče, pošlou koncem týdne instrukce, jak je možno se s vyučujícími spojit. Využijeme platformu Teams. Těšíme se na slyšenou

Více