Irma Býmová

Irma Býmová

učitelka anglického jazyka

Třídní učitelka OŠ1.

Jsem ráda, když studenti v mých hodinách najdou svou vlastní motivaci ke studiu anglického jazyka a pochopí, že jeho znalost jim otevírá cestu k samostatnému poznávání cizí kultury a získávání informací. 

A když neučím, trávím čas na chalupě vysoko v horách se svými dvěma dětmi a sedmi kočkami.  A sázím stromy. Pro sebe, pro mou rodinu, pro všechny. 

 

konzultační hodiny dle domluvy 

bymova@eabrno.cz