Jana Vzatková

Jana Vzatková

Učitelka předmětu Ošetřování nemocných a Informační a komunikační technologie

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého fakultu zdravotnických věd. Mám 29 let pracovních zkušeností na pozici všeobecné sestry a porodní asistentky, pracovala jsem na oddělení ARO, stomatochirurgii, porodnici a v domácí hospicové péči.  Práce ve zdravotnictví je pro mě naplňující, proto ráda své zkušenosti předám studentům.   

Životní výzvou se mi stalo získávání nových zkušeností a nových vědomostí. Věnuji se společenskému tanci, čtení detektivek, práci na zahradě, organizuji cvičení všestrannosti dětí v Sokole a v neposlední ředě jsem maminka tří dětí, kterým se snažím být inspirací a vést je ke šťastnému životu. 

Konzultační hodiny dle domluvy. 

vzatkova@eabrno.cz