Jarmila Skoumalová

Jarmila Skoumalová

třídní učitelka A2, školní metodik prevence, učitelka odborných předmětů ošetřovatelství, patologie, psychologie a komunikace, ošetřování nemocných a sociální péče

Mou snahou je, aby studenti získali nejen odbornost, ale rozvíjeli vlastní odpovědnost, empatii a ochotu pomáhat. Oceňuji přátelskou atmosféru ve škole, prostor pro individuální přístup ke studentům a vzájemnou spolupráci.

Konzultační hodiny: pondělí 11,45 – 12,30 hodin

skoumalova@eabrno.cz