Miroslava Šťastná

Miroslava Šťastná

odborná učitelka a třídní učitelka OŠ3

ošetřovatelství,  klinická propedeutika, somatologie, první pomoc, ošetřování nemocných, odborný výcvik

Mým cílem výuky na SZŠ je co nejefektivněji připravit naše budoucí zdravotníky na náročné a zodpovědné ale pro nás všechny nepostradatelné povolání.

Mám ráda férovost, vstřícnost a partnerství při jednání člověka s člověkem.

Z reality současného uspěchaného života ráda unikám do přírody, poznávám nové kraje, což pro mě představuje zdroj další životní energie.

stastna@eabrno.cz

+420 544 213 792