Miroslava Šťastná

Miroslava Šťastná

Učitelka odborných předmětů klinická propedeutika, ošetřování nemocných, hygiena a epidemiologie

Cílem mé výuky na SZŠ je co nejefektivněji připravit naše budoucí zdravotníky i sociální pracovníky na náročné a zodpovědné ale pro nás všechny nepostradatelné povolání.   

Mám ráda férovost, vstřícnost a partnerství při jednání člověka s člověkem. 

Z reality současného uspěchaného života ráda unikám do přírody, poznávám nové kraje, což pro mě představuje zdroj další životní energie.   

Konzultační hodiny: pátek  10:05 – 11:00  

stastna@eabrno.cz