Miroslava Šťastná

Miroslava Šťastná

učitelka odborných předmětů, třídní učitelka třídy NA1

ošetřovatelství, klinická propedeutika, somatologie, první pomoc, základy pečovatelství, ošetřování nemocných, odborný výcvik

Cílem mé výuky na SZŠ je co nejefektivněji připravit naše budoucí zdravotníky i sociální pracovníky na náročné a zodpovědné ale pro nás všechny nepostradatelné povolání.

Mám ráda férovost, vstřícnost a partnerství při jednání člověka s člověkem.

Z reality současného uspěchaného života ráda unikám do přírody, poznávám nové kraje, což pro mě představuje zdroj další životní energie.

stastna@eabrno.cz

+420 544 213 791

Konzultační hodiny: středa 9:50 – 11:45 (kabinet odborných učitelek 1. patro)