Oldřiška Skotáková

Oldřiška Skotáková

učitelka odborných předmětů

Učitelka odborných předmětů: ošetřovatelská péče, somatologie, odborný výcvik, třídní učitelka OŠ 3

Svůj profesní život jsem věnovala výuce studentů nejen na střední škole, ale i na škole vyšší a na MU LF v Brně. Myslím si, že by se ve škole mělo hodnotit využití mozku jako myslícího orgánu, tzn. schopnost přemýšlet, diskutovat, řešit problémy a především poučit se z vlastních chyb, za které se ve škole „trestá“ zhoršenou známkou. Ráda bych pokračovala v předávání zkušeností a dovedností svým studentům s láskou tak, aby i oni byli schopni propojit teorii s praxí. Nejen se řádně postarat o pacienty, ale předávat další znalosti, dovednosti a zkušenosti další generaci ve zdravotnických zařízeních. Cením si zde ve škole malého, příjemného kolektivu.

Volný čas si nedovedu představit bez své rodiny. Mám ráda pohyb. Energii čerpám z procházek ze svým psem kolem řeky Svitavy. Velice ráda cestuji. Relaxuji na zahradě.

skotakova@eabrno.cz

+420 731 629 078