Pavla Vodičková Cvanová

Pavla Vodičková Cvanová

učitelka informačních a komunikačních technologií

Snažím se výuku co nejvíce orientovat na praktické využití IKT, vždyť počítače jsou všude kolem nás, zdravotnictví nevyjímaje. Žijeme již v době, kdy dochází k rozdělení společnosti právě podle dovedností v ovládání a využití informačních technologií.

Dále je mou snahou zvýšit u studentů mediální gramotnost. Ráda podporuji mezioborový přístup, takže se lze v hodinách IKT setkat například s výukovým programem lidské anatomie. Ve výuce se snažím o lidský přístup, a i přes lásku k IKT je pro mne na prvním místě férový vztah ke studentům a příjemná studijní atmosféra s kapkou legrace a tvořivosti.

Na jaře roku 2020 jsem byla nominována na cenu Albertus. Na udělování Ceny Albertus se společně dohodli Matematicko-fyzikální fakulta UK, Jednota českých matematiků a fyziků, Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum. Této nominace si velice vážím a jsem vděčna, že můj přístup k informatice a IT bezpečnosti byl takto oceněn.

Volný čas trávím s rodinou či cestováním. Občas organizačně podpořím zajímavý charitativní projekt.

vodickova@eabrno.cz

+420 731 629 077