Renata Eremiášová

Renata Eremiášová

výchovná poradkyně, učitelka odborných předmětů: psychologie a komunikace, pedagogika

Ráda pracuji s mladými lidmi, baví mě předávat jim znalosti, které jim budou k užitku nejen v osobním životě, ale i jejich budoucí profesi. 

Jako výchovná poradkyně se zajímám o problémy studentů a společně hledáme možnosti řešení.

Ve čtvrtek od 11.00 do 12.00 mám konzultační hodiny, dále jsem k dispozici dle potřeby i během týdne.

eremiasova@eabrno.cz