PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE NA SZŠ EA II“

Naše škola se opět úspěšně zapojila do výzvy Šablony II (Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR). Realizace projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce na SZŠ EA II“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015663) probíhá od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 a je spolufinancována EU. Celkově je pro naši školu připravena dotace ve výši 782 881,- Kč.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a stáží pedagogů u zaměstnavatelů. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků možností personálního posílení o sociálního pedagoga a kariérového poradce. V rámci tohoto projektu se do výuky zapojí odborníci z praxe, budou organizovány projektové dny a v neposlední řadě také doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.