STUDENTSKÝ PROJEKT „NESTŮJTE A POMOZTE“

Studentský projekt s podporou Evropského sboru solidarity.

Ve školním roce 2018/2019 si pět našich studentů vyzkoušelo, jaké to je zorganizovat a samostatně zajistit aktivitu pro veřejnost. Na podzim společnými silami vyplnili žádost o tento projekt přes Dům zahraniční spolupráce a uspěli ve výběru.

Nestůjte a pomozte je projekt pro širokou veřejnost. Studenti se snažili povzbudit lidi k pomáhání druhým a zbavit je strachu z nepříjemných situací, kterými mohou být nehody, zranění jak doma tak při sportu, ale také náhlé zdravotní problémy. Svou činností se pokusili zvýšit povědomí veřejnosti, jak se zachovat v krizové situaci, také ji poučit, jak nehodám předcházet a případně jak sám sebe chránit. Díky jednotlivým akcím, které v průběhu projektu zrealizovali, se povedlo pozvednout sebevědomí občanů, aby se nebáli pomoci ostatním a zachovali klid.

Celý projekt byl rozdělen na několik dílčích workshopů.

Michal si vzal na starost workshop pro sportovce. Zaměřil se na prevenci úrazů při fotbalu a jak se zachovat, když se úraz stane. Spolu s hráči z týmu si vyzkoušeli, jak ošetřit zraněný kotník nebo loket po pádu.

Jeden z workshopů vedla Petra na základní škole Holzova, kde učila žáky jak se zachovat při dopravní nehodě a jak pomoci účastníkům nehody. Žáci si ve skupinkách vyzkoušeli resuscitaci, vyproštění zraněného z auta a seznámili se s povinnou výbavou automobilu.

Druhý workshop měla Anna v rodinném centru Pastelka, kde se věnovala maminkám s dětmi ve věku 1 – 3 roky. Děti si zkoušeli ošetřit medvídka – zavázat mu tlapičku, zalepit rozbité koleno nebo obvázat hlavu. Maminkám zase vysvětlovala, jak se zachovat při nejčastějších úrazech dětí.

Kristýna zaměřila svůj workshop na seniory. Seznámila je s tím, co vlastně je krevní tlak a jaké mohou být jeho poruchy. Dál se zaměřila na rizika pádu, která seniorům hrozí. Vyzkoušeli si různá cvičení vsedě pro prokrvení a rozpohybování těla, která pomáhají předejít pádům. Upozornila je také, aby nepodceňovali maličkosti, jakými jsou například rozsvícené světlo v koupelně nebo pomalé vstávání z lůžka. Senioři měli také možnost seznámit se s přístrojem AED, který škola zapůjčila pro tento workshop.

Lucie si připravila workshop pro žáky střední školy na téma komunikace s nevidomým. Vysvětlila jim, jakým způsobem se správně komunikuje s nevidomým, abychom ho nevyděsili nebo ještě více nerozrušili. Řekli si rozdíly v komunikaci s nevidomým bez asistenčního psa a s asistenčním psem. Společně si vyzkoušeli, jak pomoci nevidomému do dopravního prostředku nebo jak ho převést přes přechod. Pro odlehčení si studenti mohli zahrát slepecké pexeso.

Celý projekt vrcholil závěrečnou akcí před budovou školy, kam byla pozvána široká veřejnost. Účastníci projektu tak využili všechny své předchozí zkušenosti na jednom místě a nachystali stanoviště pro všechny věkové skupiny.

Znovu zde byla možnost vyzkoušet si správnou resuscitaci, přístroj AED, správné sundání motorkářské přilby při nehodě, slepecké pexeso nebo poslechnout si informace, jak se zachovat při automobilové nehodě – kde zaparkovat, komu pomoci nejdříve, s kým komunikovat o situaci na místě nehody.

Všem návštěvníkům moc děkujeme.

Stejně tak děkujeme i Evropskému sboru solidarity za finanční podporu, která nám projekt umožnila zrealizovat.