Aktuality

Vánoce1

Milí přátelé,
ať vás i ve dnech nepokojných a tíživých naplňuje zvěst o Slovu,
které mezi námi přebývá, pokojem a nadějí.
Požehnané dny přejí zaměstnanci a studenti Střední zdravotnická škola Evangelické akademie

 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14)