Aktuality

ea_zdravotni_zona_rgb_400x200px

Litery loga Evangelické akademie jsou vytvořeny kaligraficky, tedy ručně psaným písmem, které působí živě.

Řazení liter má svůj řád: písmeno „E“ (Evangelická) je symbolem pro duchovní rozměr vzdělávání; litera „A“ (akademie) svým umístěním vyjadřuje neomezenou šíři a růst vzdělávání studentů.

Symbol „srdce“ u loga Střední zdravotnické školy Evangelické akademie je vytvořen dvěma tahy. Ty graficky znázorňují nejen zaměření školy na výuku zdravotnictví a ošetřování, ale také na lidské hodnoty, jakými jsou úcta, respekt a laskavý přístup k bližnímu.

Autorkou loga je brněnská rodačka paní Magdalena Říčná. Vedle návrhů firemních značek a tiskovin realizovala již řadu knižních přebalů, knižních úprav včetně ilustrací a desítky obalů na CD (JABLKOŇ, BROLN, Kantiléna, Hradišťan, Javorník Brno atd.). Souběžně se zabývá volnou tvorbou, ilustruje poesii. Její grafické práce byly vybrány na Mezinárodní výstavy grafického designu v Brně a jsou zastoupeny ve sbírkách Moravské galerie v Brně.