Aktuality

Senát 2024 – společná fotka oceněných +
Máme velkou radost!!
Naše studentka Zuzana Neumannová se umístila na 3. místě v literární soutěži. „Od ledna letošního roku zasílali žáci a studenti z celého Česka a z Ukrajiny své úvahy a eseje v nichž se zamýšleli také nad tématem důstojnosti.“
Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci třetího ročníku mezioborové konference, kterou uspořádala ve čtvrtek 21. března 2024 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky Českobratrská církev evangelická.