Aktuality

30-let

Na podzim letošního roku oslaví školy Českobratrské církve evangelické 30 let provozu.

Na podzim letošního roku, konkrétně v sobotu 16. října 2021 se sejdeme v Olomouci, abychom společně oslavili na půdě naší Konzervatoře Evangelické akademie (EA) tři desetiletí trvání škol EVANGELICKÉ AKADEMIE.

Před více jak třiceti lety se v Praze, v Brně, v Kroměříži a v Náchodě sešly skupinky nadšených pedagogů, kteří měli vizi – obohatit českou a moravskou komunitu o školy evangelického ducha, aby budoucí pracovníci v sociálních službách, v rozvíjející se Diakonii ČCE a také v Charitě a v mnoha vznikajících neziskovkách věděli, že motivace pomáhat vyvěrá nejen ze soucitu, tvoří ji zájem o důstojnost a práva všelijak trpících bližních. Mladí lidé by měli vědět, že o zápasu s ponížením, vyloučením, se slabostí a bezmocí se mnoho mluví v Bibli a že to čtení je stále aktuální. V Kroměříži manželé Horkých promysleli obnovení kontinuity výuky duchovní hudby, která byla ze známých důvodů na mnoho let přerušena a provozována jednotlivci spíše na okraji hudebního vzdělávání, později se konzervatoř přestěhovala do Olomouce a sídlí v krásném barokním paláci, v nájmu Arcibiskupství olomouckého.

Prvními studenty a studentkami středních škol EA byli mladí křesťané ze sborů a farností rozličných konfesí a na 4 školách vzniklo (spolu s pedagogy) velmi živé ekumenické společenství. Později byli nabídkou jednotlivých studijních oborů pražské, brněnské a náchodské EA osloveni i mnozí hledající a také bloudící mladí lidé. Našli rodinnou atmosféru, nejednou vřelejší, než jakou znali ze svých rodin. Samostatným příběhem je vytvoření tzv. romského dálkového studia pro dospělé v Praze, oceněného v roce 2016 cenou Roma spirit.

Školy EA dodnes pomáhají mladým lidem nejen získat velmi kvalitní profesní vzdělání, ale najít i svou osobitou cestu ke zralosti, mnozí absolventi se rádi vracejí a rádi se s nimi potkáme i na naší oslavě.

V polovině devadesátých let se pražská a brněnská škola rozšířily o pomaturitní obory VOŠ a na Mapě absolventů sociální práce si můžete prohlížet místa v celé ČR, kam se za 25 let dobrá pověst obou škol zřizovaných ČCE rozšířila.

Do společenství škol Evangelické akademie se poté připojila i pražská Bratrská škola a v r. 2018 rozhodla synodní rada o zřízení 7. školy EA – Filipky v Brně. Obě naše základní školy nabízejí rodičům nejmenších dětí přístup respektující individuální potřeby dítěte, včetně speciálních a moderní vzdělávací trendy např. i tandemové výuky.

Všechny naše školy rostly, měnily místo působiště a také podle potřeb společnosti otevíraly nové studijní obory – zdravotnické, sociální i pedagogické.

Máme za sebou stovky společných příběhů a před sebou naději, že všechny dobré dary – blízkost i náročnost, laskavost i vědomí vlastních hranic, respekt ke spirituálním potřebám pomáhajících a klientů i pacientů, vědomí měnící se podoby rodiny a komunit a zároveň naslouchání „duchu doby“ neztratíme a budeme moci nadále rozvíjet. 

Přijeďte s námi 16. října 2021 oslavit naše výročí.

(Autorkou textu je Helena Wernischová (koordinátorka škol Evangelické akademie)