Aktuality

advent prani

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní
byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. (Gn 1,2–3)

Milí přátelé,

moc vám všem přejeme, ať vám v tom
letošním zšeřelém adventním čase
do otázek, únavy a temnot zasvítí
Boží světlo pokoje a naděje.

Požehnané Vánoce 2020!

Školy Evangelické akademie v Brně

Přání_Advent_2020