Aktuality

velikonoce

Milí studenti, rodiče, přátelé školy

jsme na prahu Velikonoc. Letos tolik jiných, než co pamatujeme.

A tak vám do té nové situace přejeme, aby byly naplněné pokojem, světlem a nadějí.

Požehnané Velikonoce!

Marta Židková, školní kaplanka

Přání_Velikonoce_2020