Aktuality

connection-4884862_1280

Milí žáci, kolegové, vážení rodiče,

ode dne 11.3.2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobeného novým koronavirem. V této souvislosti se od zítřka zakazuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání.

I když přímá výuka ve škole nebude do odvolání probíhat, v žádném případě to neznamená,že se jedná o prázdniny…

Povinnosti všech žáků je denně kontrolovat svoji mailovou schránku a sledovat informace na Edupage, kde bude probíhat „virtuální e-learningová výuka“, budou posílány úkoly a studijní materiály. Sledujte v tomto směru pokyny vyučujících, kteří Vás budou instruovat. Cílem je pokračovat ve výuce i když fyzicky nebudete přítomni ve škole.

Věříme, že tuto mimořádnou situaci společně zvládneme a brzy se opět potkáme ve škole.

Renáta Michálková