Aktuality

placky-sc

Milí uchazeči o studium na naší škole,

vyhlašujeme otevřené kolo přijímacího řízení na obor Ošetřovatel. Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023.

Kritéria přijímacího řízení – Ošetřovatel

Přihláška – Ošetřovatel

Zdravotní způsobilost – Ošetřovatel

 

Vyhlašujeme otevřené kolo přijímacího řízení na nástavbový obor Sociální činnost. Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023.

Pro zařazení do otevřeného kola přijímacího řízení je třeba dodat přihlášku, známky na vysvědčení, potvrzenou zdravotní způsobilost a výpis z výsledků testů jednotné přijímací zkoušky, pokud tyto testy uchazeč absolvoval. Podrobnější informace jsou k pročtení v kritériích přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení – Sociální činnost

Přihláška – Sociální činnost

Zdravotní způsobilost – Sociální činnost