Aktuality

placky-sc

Milí uchazeči o studium na naší škole,

vyhlašujeme II. kolo přijímacího řízení na obor Ošetřovatel. Přihlášky přijímáme do 9. června 2023.

Kritéria přijímacího řízení – Ošetřovatel

Přihláška – Ošetřovatel

Zdravotní způsobilost – Ošetřovatel

 

Dále jsou v běhu II. kola přijímacího řízení na obor Praktická sestra a nástavbový obor Sociální činnost. Zde přihlášky přijímáme do 31. května 2023.

Pro zařazení do II. kola přijímacího řízení je třeba dodat přihlášku, známky na vysvědčení, potvrzenou zdravotní způsobilost a výpis z výsledků testů jednotné přijímací zkoušky, pokud tyto testy uchazeč absolvoval. Podrobnější informace jsou k pročtení v kritériích přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení – Praktická sestra

Přihláška – Praktická sestra

Zdravotní způsobilost – Praktická sestra

 

Kritéria přijímacího řízení – Sociální činnost

Přihláška – Sociální činnost

Zdravotní způsobilost – Sociální činnost