Doučování žáků ve školním roce 2022/2023 – financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem je zvýšená podpora zejména těch studentů, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací. Dále podpora studentů, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků). Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

V roce 2022 jsme doučovali 453 hodin celkem 40 různých studentů naší školy.

Leták ke stažení zde.