POLÉVKOVÝ DEN: KAŽDOROČNÍ PROJEKT S PŘEDNÁŠKAMI

Projektový den školy, kdy si připomínáme historické okolnosti vzniku školy a věnujeme se aktuálním tématům. Při této příležitosti probíhají ve škole různé workshopy a přednášky na dané téma. Společné dopoledne je pak završeno posezením nad polévkou.

Témata uplynulých Polévkových dnů:

  1. Historie budovy školy
  2. Chudoba nejen ve světě
  3. Právo a bezpráví
  4. Bible nespadla z nebe
  5. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná
  6. Umění léčit – léčit je umění
  7. Škola základ života
  8. Bůh postavil člověka do zahrady, aby ji obdělával a střežil aneb jak ji nezničit
  9. Osudové osmičky
  10. Dycky svoboda!