Projekt Centrum odborného vzdělávání

Spolupracujeme se SZŠ Jaselská na projektu Centrum odborného vzdělávání.

Jedná se o projekt Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora rozvoje gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

 

Více o projektu zde.