Projekt „Vzdělávání a spolupráce na SZŠ EA III“

Naše škola se v tomto školním roce opět úspěšně zapojila do výzvy Šablony (Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I). Realizace projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce na SZŠ EA III“ (CZ.02.02.XX/00/22_003/0002839) probíhá od 1. října 2022 do 30. září 2024 a je spolufinancována EU.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a využití inovativních metod ve vzdělávání. Realizace projektu také pomůže škole při vzdělávání žáků možností personálního posílení o sociálního pedagoga, kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ.

Plakát ke stažení zde.