Aktuality

MÁME NOVÉ LOGO!

Litery loga Evangelické akademie jsou vytvořeny kaligraficky. Symbol „srdce“ u loga Střední zdravotnické školy Evangelické akademie znázorňuje nejen zaměření školy na výuku zdravotnictví a ošetřování, ale také na lidské hodnoty, jakými jsou úcta, respekt a laskavý přístup k bližnímu.

Více

ADVENT 2018

Milí přátelé,
ať vás i ve dnech nepokojných a tíživých naplňuje zvěst o Slovu,
které mezi námi přebývá, pokojem a nadějí.

Více