Aktuality

ZDRAVKA NA FESTIVALU VZDĚLÁVÁNÍ

Zveme Vás na Festival vzdělávání – 25. jubilejní ročník veletrhu středních škol 2019, který proběhne 22.—23. 11. 2019 v Brně na BVV
Najdete nás v sekci zdravotnictví!

Více

PROJEKT „NESTŮJTE A POMOZTE“

Pět žáků naší školy se s projektem „Nestůjte a pomozte“ zapojilo do Evropského sboru solidarity. Cílem jejich projektu je naučit veřejnost jak se chovat v krizových situacích. Jejich snažení vyvrcholí workshopem, který se bude konat v pátek 24. května 2019 od 13 hodin. Proběhne na zahradě naší školy a je určen široké veřejnosti.

Více

POLÉVKOVÝ DEN 2019

Prožij s námi letošní POLÉVKOVÝ DEN, který se ponese v duchu svobody a toho, co díky ní a pro její zachování můžeme dělat!
Kdy?
Ve čtvrtek 25. 4. od 8:00 až do oběda
Kde?
U nás na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně – Líšni
A proč?
Protože svoboda není samozřejmost a je třeba ji společně podpořit!
Těšíme se!

Více

VELIKONOCE 2019

Milí přátelé,
nejsme sami, nejsme opuštění, máme naději! Toho se držme, tím se utěšujme, z této evangelijní zprávy čerpejme sílu!
Požehnané velikonoční svátky vám přejí zaměstnanci a studenti evangelických škol v Brně.

Více

MÁME NOVÉ LOGO!

Litery loga Evangelické akademie jsou vytvořeny kaligraficky. Symbol „srdce“ u loga Střední zdravotnické školy Evangelické akademie znázorňuje nejen zaměření školy na výuku zdravotnictví a ošetřování, ale také na lidské hodnoty, jakými jsou úcta, respekt a laskavý přístup k bližnímu.

Více

ADVENT 2018

Milí přátelé,
ať vás i ve dnech nepokojných a tíživých naplňuje zvěst o Slovu,
které mezi námi přebývá, pokojem a nadějí.

Více